Amortyzacja

Samochód używany – indywidualna stawka amortyzacji

Ustawodawca wyszedł naprzeciw każdemu przedsiębiorcy, który do ewidencji środków trwałych zamierza wprowadzić samochód używany. Przedsiębiorca ma wówczas prawo do zastosowania stawki indywidualnej amortyzacji w wysokości 40% w skali roku. Czas amortyzacji skraca się wtedy do 2,5 roku. Jest zatem o połowę krótszy niż w przypadku zastosowania stawki zwykłej metody liniowej. Jest to korzystne rozwiązanie w przypadku tych podmiotów, które dążą do obniżenia podstawy opodatkowania, a tym samym do zapłaty jak najniższego podatku dochodowego.

Pozostaje jeszcze sprawa ustalenia, jaki pojazd można uznać za używany. Zgodnie z art. 22j ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, środki trwałe uznaje się za używane, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy.