Optymalizacja podatkowaSpółki zagraniczne

Polska spółka nie pełni funkcji płatnika gdy….

Gdy podmioty zagraniczne nie osiągają dochodu w Polsce – polska spółka wypłacająca wynagrodzenie z tytułu najmu tych urządzeń (urządzeń wykorzystywanych poza terenem Polski) nie pełni funkcji płatnika i nie jest obowiązana do poboru podatku u źródła. Bez znaczenia w takiej sytuacji jest kwestia spełnienia przez te urządzenia definicji urządzenia przemysłowego o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 1 ustawy CIT, gdyż przed zastosowaniem tego artykułu konieczne jest ustalenia czy dany podmiot jest podatnikiem w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy CIT – wyrok WSA w Warszawie, 25 czerwca 2019 rok, sygn. III SA/Wa 1959/18.