Kadry, płace, ZUS

Outsourcing usług kadrowo-płacowych obejmuje prowadzenie księgowości płacowej połączonej z zarządzaniem personelem (Human Resources), wsparciem z zakresu prawa pracy oraz zapewnia zaplecze w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

Wsparcie dla przedsiębiorców w obszarze kadr i płac obejmuje sporządzanie:
 • list płac;
 • imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA);
 • deklaracji, raportów, informacji dla ZUS;
 • deklaracji dla Urzędów Skarbowych;
 • deklaracji PFRON;
 • kartotek wynagrodzeń;
 • dokumentacji z zakresu kadr pracowniczych;
 • ewidencjonowanie urlopów wypoczynkowych oraz innych dni wolnych od pracy;
 • obliczanie wartości składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczeń należnych pracownikom za czas choroby;
 • zgłaszanie nowo-zatrudnionych i zwalnianych pracowników do ZUS;
 • aktualizacja danych;
 • obsługa w ZUS i Urzędach Skarbowych;
 • obsługa oraz reprezentowanie Zleceniodawcy podczas kontroli z ZUS oraz kontroli podatkowych;
 • doradztwo z zakresu prawa pracy;
 • sporządzanie dodatkowej ewidencji dla potrzeb dotacji unijnych;
 • kompleksowe rozliczanie INTRASTAT.
 • sporządzania list płac dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę;
 • przygotowywania przelewów wynagrodzeń pracowników, przelewów na podatek dochodowy i ZUS;
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników;
 • sporządzania deklaracji o dochodach pracowników;
 • sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło – w określonym przez klienta standardzie;
 • sporządzania deklaracji rozliczeniowych i miesięcznego raportu imiennego do ZUS;
 • sporządzania raportu miesięcznego dla pracownika;
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowej do ubezpieczenia nowo zatrudnionego pracownika i dokonywanie korekt deklaracji zgłoszeniowych;
 • prowadzenie teczek osobowych;
 • sporządzanie świadectw pracy, kar, nagan, wypowiadanie umów o pracę;
 • prowadzenie ewidencji urlopowej;
 • przygotowanie danych do wypłat wynagrodzeń, paski wynagrodzeń
 • księgowanie wynagrodzeń na konta (wg ustalonego układu)
 • wydruki zaświadczeń z wynagrodzeniami (brutto, netto)
 • generowanie PIT11,PIT40
 • elektroniczne przesyłanie deklaracji do US i ZUS
 • prowadzenie rozliczeń w zakresie ZFŚS oraz PFRON
 • optymalizację dotychczasowej wysokości składek ZUS, podatków oraz kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników
 • sporządzanie pozostałej dokumentacji pracowniczej, min. regulaminu pracy wraz z załącznikami.

Co nas wyróżnia? Dlaczego my?

Znacznie więcej niż księgowość

Doradzamy, nie tylko księgujemy. Co miesiąc omawiamy z naszymi Klientami ich wyniki finansowe. Opracowujemy analizy wraz z zaleceniami koniecznych do pojęcia działań, które będą zmierzać do poprawy sytuacji finansowej.

Osobisty odbiór dokumentów

Dokumenty księgowe odbieramy osobiście (lub przez firmę kurierską w specjalnie do tego przygotowanej kopercie). Dzięki czemu nasi Klienci nie tracą czasu na dojazdy, a podczas spotkania mogą skonsultować bieżące sprawy i ew. problemy.

Tajemnica zawodowa i poufność

Gwarantujemy całkowitą poufność w zakresie otrzymywanych od naszych Klientów dokumentów i przekazywanych danych. Naszym Klientom zapewniamy najwyższą poufność udostępnianych nam informacji.

Szybkość działania i dyspozycyjność

Zawsze mamy czas dla naszych Klientów. Służymy pomocą w każdej chwili.

Terminowość

Dzięki dobrej organizacji i rzetelności wykonujemy swoją pracę efektywnie i zawsze na czas.

Przystępność cenowa

Dbamy o to, aby naszym Klientom opłacało się korzystać z naszych usług.