Doradztwo podatkowe

Nasza kancelaria oferuje Państwu kompleksowe doradztwo podatkowe w pełnym zakresie związanym z prowadzeniem firmy (PIT, CIT, VAT, PCC, akcyza, podatki lokalne, rozliczenia transgraniczne). Wspieramy bieżącą działalność naszych Klientów oraz służymy pomocą przy tworzeniu, realizacji i modyfikacji strategii podatkowych.

Przykładowe usługi jakie oferuje nasza kancelaria w ramach doradztwa podatkowego to:
 • doradztwo w zakresie klasyfikacji podatkowej ponoszonych wydatków i uzyskiwanych przychodów,
 • analiza skutków stosowanych form zatrudnienia i wskazujemy możliwości obniżenia kosztów pracy;
 • opracowanie i wdrażanie struktury i koncepcji podatkowych dla inwestycji krajowych i zagranicznych (z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania);
 • sporządzanie okresowych analiz podatków i zobowiązań wraz z propozycjami zmian do wprowadzenia (podatkowe due diligence),
 • doradztwo w zakresie opodatkowania różnych form zatrudnienia oraz dochodów uzyskiwanych przez kadrę zarządzającą;
 • przygotowywanie opinii prawno-podatkowych w zakresie działań podejmowanych w toku funkcjonowania firmy,
 • sporządzanie interpretacji bieżących wątpliwości podatkowych,
 • informowanie o najważniejszych aktualnych zmianach w prawie oraz w orzecznictwie sądów i organów podatkowych;
 • sporządzanie wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego
 • reprezentacja w ramach sądowej kontroli wydawanych interpretacji;
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi w ramach postępowań podatkowych oraz kontroli podatkowych i skarbowych.

Ceny transferowe (transfer pricing)

S&P TAX KANCELARIA PRAWA PODATKOWEGO SIEPSIAK&PARTNERZY Sp. z o.o. oferuje swoim Klientom doradztwo prawne w procesie tworzenia i bieżącego prowadzenia dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi.

Dokonujemy oceny stopnia powiązań pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami, identyfikujemy podmioty powiązane. Przygotowujemy, wprowadzamy i aktualizujemy politykę cen transferowych i dokumentację transakcji.

Wskazanie najlepszego rozwiązania wymaga szczegółowej analizy od strony finansowej i podatkowej. Powinno również uwzględniać uwarunkowania i cele biznesowe firmy. Ustalanie cen towarów i usług podlegających wymianie w ramach grupy spółek powiązanych i właścicieli jest jednym z kluczowych wyzwań dla zespołu finansowo – księgowego każdej firmy.

Nasze rozwiązania pozwalają minimalizować ryzyko zakwestionowania przez ograny podatkowe cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Przykładowe usługi w ramach doradztwa w zakresie cen transferowych to min.:

 • analiza przepływ towarów, usług i kapitału między podmiotami powiązanymi w celu zaproponowania i wdrożenia zmian w dokumentacji cen transferowych i prowadzonej, aktualnej polityce cen transferowych;
 • dokonywanie analizy zawartych kontraktów w oparciu o dane rynkowe i porównanie z szacunkami przedsiębiorstwa;
 • analiza rozliczeń między powiązanymi przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi w celu analizy zgodności z obowiązującymi przepisami ;
 • opracowanie wymaganej przepisami w zakresie cen transferowych dokumentacji tj. polityki cen transferowych, dokumentację cen transferowych;
 • w przypadku kontroli skarbowej czy podatkowej prawidłowości sporządzonej dokumentacji reprezentujemy przedsiębiorców przed organami i sądami administracyjnymi.

Co nas wyróżnia? Dlaczego my?

Znacznie więcej niż księgowość

Doradzamy, nie tylko księgujemy. Co miesiąc omawiamy z naszymi Klientami ich wyniki finansowe. Opracowujemy analizy wraz z zaleceniami koniecznych do pojęcia działań, które będą zmierzać do poprawy sytuacji finansowej.

Osobisty odbiór dokumentów

Dokumenty księgowe odbieramy osobiście (lub przez firmę kurierską w specjalnie do tego przygotowanej kopercie). Dzięki czemu nasi Klienci nie tracą czasu na dojazdy, a podczas spotkania mogą skonsultować bieżące sprawy i ew. problemy.

Tajemnica zawodowa i poufność

Gwarantujemy całkowitą poufność w zakresie otrzymywanych od naszych Klientów dokumentów i przekazywanych danych. Naszym Klientom zapewniamy najwyższą poufność udostępnianych nam informacji.

Szybkość działania i dyspozycyjność

Zawsze mamy czas dla naszych Klientów. Służymy pomocą w każdej chwili.

Terminowość

Dzięki dobrej organizacji i rzetelności wykonujemy swoją pracę efektywnie i zawsze na czas.

Przystępność cenowa

Dbamy o to, aby naszym Klientom opłacało się korzystać z naszych usług.