Krótkie wpisySpółki zagraniczne

Każdy przedsiębiorca musi liczyć się z zablokowaniem rachunku – stanowisko WSA

By 11 września 2019 No Comments

4 stycznia 2019 r. WSA w Warszawie, oddalając skargę przedsiębiorcy na nieoczekiwaną, nie połączoną z jakąkolwiek informacją, blokadę konta stwierdził, że: „…racjonalny przedsiębiorca powinien się liczyć z tym, że organ może w stosunku do niego zastosować obowiązujące procedury, w szczególności polegające na blokadzie posiadanego rachunku” (sygn. akt III SA/Wa 2960/18).

Jaki wniosek z tego płynie? Każdy uczciwy przedsiębiorca musi liczyć się z nadużyciem prawa przez organy KAS. Wygląda na to, że takie podejście nie tylko stało się normą, ale zyskuje potwierdzenie przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne.
W związku z tym w niedalekiej przyszłości przedsiębiorcy powinni rozważyć przeniesienie działalności poza terytorium RP oraz korzystać z zagranicznych rachunków bankowych.