Nadzór księgowy i outsourcing działu księgowego

Podmiotom potrzebującym wsparcia księgowego w częściowym zakresie oferujemy usługi indywidualnie dopasowano do oczekiwań klienta, w tym przejęcie funkcji Głównego Księgowego, Kontrolera Finansowego lub Dyrektora Finansowego z zachowaniem funkcjonowania działu księgowego po stronie klienta.

Główną korzyścią z usług rachunkowych w formie nadzoru księgowego jest możliwość optymalizacji kosztów obsługi księgowej danego przedsiębiorstwa. Klient może zatrudnić w swoim dziale rachunkowości osoby o niższych kwalifikacjach, które z powodzeniem będą ewidencjonować dokumenty operacyjne. W pozostałym zakresie ma zapewnioną opiekę nad finansami swojej firmy przez profesjonalistów o bardzo wysokich kompetencjach. Nadzór księgowy to również przejęcie odpowiedzialności za najważniejsze procesy księgowe w firmie.

W ramach usługi nadzoru księgowego oferujemy min.:
  • weryfikację dokumentów wprowadzonych do systemu i wstępnie zaksięgowanych danych
  • przygotowanie zestawień i raportów na potrzeby zarządcze
  • sporządzanie kalkulacji wyników finansowych dla celów bilansowych i podatkowych.
  • ustalenie zobowiązań podatkowych
  • sporządzenie sprawozdania finansowego, poddanie ksiąg badaniu bilansu i czynny udział w badaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta.
  • przejęcie funkcji Głównego Księgowego, Kontrolera Finansowego lub Dyrektora Finansowego z zachowaniem funkcjonowania działu księgowego po stronie klienta
  • outsourcing działu wprowadzania danych księgowych z zachowaniem stanowisk nadzorujących po stronie klienta
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych na systemach księgowych klienta

Co nas wyróżnia? Dlaczego my?

Znacznie więcej niż księgowość

Doradzamy, nie tylko księgujemy. Co miesiąc omawiamy z naszymi Klientami ich wyniki finansowe. Opracowujemy analizy wraz z zaleceniami koniecznych do pojęcia działań, które będą zmierzać do poprawy sytuacji finansowej.

Osobisty odbiór dokumentów

Dokumenty księgowe odbieramy osobiście (lub przez firmę kurierską w specjalnie do tego przygotowanej kopercie). Dzięki czemu nasi Klienci nie tracą czasu na dojazdy, a podczas spotkania mogą skonsultować bieżące sprawy i ew. problemy.

Tajemnica zawodowa i poufność

Gwarantujemy całkowitą poufność w zakresie otrzymywanych od naszych Klientów dokumentów i przekazywanych danych. Naszym Klientom zapewniamy najwyższą poufność udostępnianych nam informacji.

Szybkość działania i dyspozycyjność

Zawsze mamy czas dla naszych Klientów. Służymy pomocą w każdej chwili.

Terminowość

Dzięki dobrej organizacji i rzetelności wykonujemy swoją pracę efektywnie i zawsze na czas.

Przystępność cenowa

Dbamy o to, aby naszym Klientom opłacało się korzystać z naszych usług.