Audyt finansowy

Badanie sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych to drugi filar działalności naszej Kancelarii. Dokonujemy badań sprawozdań finansowych jednostkowych, łącznych i skonsolidowanych. Każdorazowo oferujemy indywidualne podejście do badanej jednostki i jej problematyki, rzetelną i profesjonalną obsługę przez biegłych rewidentów, zachowanie pełnej niezależności od badanej jednostki w trakcie badania, a także doradztwo, oparte na wieloletnim doświadczeniu.

W ramach podstawowych procedur audytu dokonujemy badania:
 • systemu ewidencji operacji gospodarczych,
 • polityki rachunkowości,
 • systemu kontroli wewnętrznej,
 • sytuacji ekonomiczno-finansowej
 • analizy wskaźnikowej,
 • realności aktywów, pasywów, przychodów i kosztów,
 • inwentaryzacji aktywów i pasywów
Posiadamy doświadczenie w zakresie badań sprawozdań finansowych:
 • spółek kapitałowych (akcyjnych, sp. z o.o.),
 • spółek osobowych (jawnych, cywilnych, komandytowych),
 • zakładów budżetowych,
 • spółdzielni,
 • uczelni publicznych,

Co nas wyróżnia? Dlaczego my?

Znacznie więcej niż księgowość

Doradzamy, nie tylko księgujemy. Co miesiąc omawiamy z naszymi Klientami ich wyniki finansowe. Opracowujemy analizy wraz z zaleceniami koniecznych do pojęcia działań, które będą zmierzać do poprawy sytuacji finansowej.

Osobisty odbiór dokumentów

Dokumenty księgowe odbieramy osobiście (lub przez firmę kurierską w specjalnie do tego przygotowanej kopercie). Dzięki czemu nasi Klienci nie tracą czasu na dojazdy, a podczas spotkania mogą skonsultować bieżące sprawy i ew. problemy.

Tajemnica zawodowa i poufność

Gwarantujemy całkowitą poufność w zakresie otrzymywanych od naszych Klientów dokumentów i przekazywanych danych. Naszym Klientom zapewniamy najwyższą poufność udostępnianych nam informacji.

Szybkość działania i dyspozycyjność

Zawsze mamy czas dla naszych Klientów. Służymy pomocą w każdej chwili.

Terminowość

Dzięki dobrej organizacji i rzetelności wykonujemy swoją pracę efektywnie i zawsze na czas.

Przystępność cenowa

Dbamy o to, aby naszym Klientom opłacało się korzystać z naszych usług.